Årsmøtetene avholdes hvert år i februar.

Årsmøtets formelle avvikling:

  • Presidenten er møteleder
  • Styrets sekretær skriver referatet
  • Valg av 2 personer til å underskrive referatet
  • Styrets årsberetning
  • Regnskap/ budsjett og kontingent
  • Valg

Se Reglement for flere detaljer om avvikling av Årsmøtet.