Guide för medlem som deltar i vandring arrangerad av AHN och NFN

1. Samlingsplats för vandringar är Petancakansliet.

2. Det är vandringsledaren som bestämmer rutt och hastighet. Genom att deltaga för binder du dig automatiskt att följa råd och instruktioner från vandringsledare och kökarl/kökvinna.
Detta påverkar dock inte det faktum att du deltager frivilligt och helt på egen risk!

3. Deltag inte i en vandring om du inte känner dig helt frisk eller lider av någon sjukdom som kan påverka din förmåga att genomföra vandringen.

4. Överskatta inte din förmåga.
Läs alltid den information som finns på ANH s hemsida angående vandringar. Det hjälper dig i ditt beslut att avgöra om du tror dig kunna deltaga eller ej.
Där finns uppgifter om
- längd
- svårighetsgrad
- höjdmeter
- beräknad tidsåtgång
- karta och höjdkurva (oftast)
Har du ändå överskattat din förmåga och behöver extra pauser, sakta ner eller avbryta, säg till vandringsledaren eller kökarl/kökvinna.
Har du återkommande problem med samma typ av vandringar, ber vi dig att över väga om just den aktuella svårighetsgraden är något som verkligen passar dig.
En vandringsledare kan också av samma skäl be dig avstå vandringen.

5. Om du tar med din hund
- ska hunden vara kopplad under hela vandringen
- ska du välja att gå på en plats i gruppen där varken hund eller koppel kan utgöra en snubbelrisk för andra.
- ska du vara medveten om att gruppen inte kan anpassa sig efter hundens behov

6. Krävs samåkning med bil till en startplats för vandring, betalar passagerare en på förhand meddelad avgift till bilägaren.