MEDLEMSKONTINGENT

Kontingent € 20 pr. år for 2024.

Kontingenten kan betales kontant på medlemsmøtene.

Den kan også betales til vår bankkonto.

Bankkonto:

  • IBAN: ES04 2100 6867 1702 0010 9247 BIC: CAIXESBBXXX
  • Banken er CaixaBank.
Ved betaling via nettbank er foreningens adresse:
  • Asociación Noruega de Nerja, 29780 Nerja
Denne konto kan du bruke for å betale medlemskontingent, reiser, etc.