For å melde deg inn i foreningen må du oppgi epost og minst ett telefonnummer.
Fornavn og etternavn må ha minst 2 bokstaver. Av andre tegn er kun - (bindestrek) lovlig.
Alle data sjekkes og bakgrunnen blir rød dersom data ikke aksepteres.
Når alle data er akseptert må du klikke på BEKREFT for at data skal lagres
Det sendes automatisk en epost til deg for å bekrefte innmeldingen og gi deg medlemsnummer og passord.
Dersom du IKKE får epost (hvis eposten din er korrekt), er du IKKE innmeldt.

Kontingenten, €20 pr. år, bes betalt snarest mulig.
Medlemskontingent kan betales på medlemsmøter eller til vår bankkonto.
(Hvis du betaler i banken, så send en epost slik at betalingen snarest mulig blir registrert i medlemsregisteret.)
Betaling med kort er foreløpig IKKE mulig
Alle innbetalinger til konto MÅ påføres navn og hva det betales for!

Du får en ny stripe på medlemskortet med årstall på neste møte når kontingenten betales eller er betalt i bank.
Kontonummeret finner du på hjemmesiden under /FORENINGEN/Om foreningen/.
Medlemskortet må du hente på et medlemsmøte.

Medlemsnummer og passord må du bruke når du melder deg på våre reiser og arrangementer.
Dersom du skal melde deg på en reise/kurs etc. må kontingenten være betalt.

Kortet er IKKE GYLDIG for påmelding før medlemskontingenten er betalt.
Etter innbetaling er kortet gyldig i 13 måneder.(Se: Vis)